MAINBOARD

 

STT

TÌNH TRẠNG

GIÁ

1

Lỗi nguồn nói chung máy Pen III

 20$

2

Lỗi nguồn, main máy Pen IV

 20$

3

Lỗi main máy Centrino

 30$

4

Lỗi main máy Core duo, Core 2 duo, code i

 35$ - 60$

5

Hàn lại chipset các loại 

 20$ - 30$

6

Thay chipset (thay 2 chip set trên cùng 1 main được giảm 30%)

 40$ - 60$

7

Thay khe Ram

 15$/khe

8

Phá Pass máy (tất cả các loại máy)

 15$ - 50$

9

Nạp Rom bios, nạp Rom nói chung

 15$ - 40$

10

Thay quạt chip, làm lại quạt

 10$ - 25$

11

Thay chân rắc nguồn

 10$ - 20$

 

 

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - MAINBOARD

Copyright © 2012 Tanphongco . All rights reserved. Developed by eSolution Vietnam