SỬA PHÍM LAPTOP

 

STT

TÌNH TRẠNG

GIÁ

1

Bàn phím thường 3 lớp

200.000

2

Bàn phím 2 lớp mạch

300.000

3

Bàn phím 3, 1 lớp hàn đính

400.000

4

Các lỗi phím do lỗi dưới main

20$ - 40$

5

Thay chuột, làm lại chuột

10$ - 250$

 

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - SỬA PHÍM LAPTOP

Copyright © 2012 Tanphongco . All rights reserved. Developed by eSolution Vietnam